Privacyverklaring

 Diëtiste Sabrina gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over welke gegevens gaat het?
Als u gebruik maakt van de diensten van Diëtiste Sabrina dient u bepaalde gegevens te bezorgen. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), de website (via het contactformulier), via e-mail of
via het persoonlijk contact. 
Het gaat om volgende gegevens:

Naam en voornaam
Adresgegevens
Telefoonnummer of GSM-nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Bepaalde relevante medische gegevens

Waarom dient u deze gegevens te verstrekken?
Diëtiste Sabrina heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk (dieet)advies te kunnen verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden enkel gevraagd indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?
Diëtiste Sabrina bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na beëindiging van de (dieet)behandeling.

Worden deze gegevens gedeeld?
Diëtiste Sabrina zal uw gegevens enkel met uw instemming delen met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld het rapporteren aan uw huisarts).

Kan u uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sabrina.mattens@dietisteternat.be. Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd nodig is.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?
Diëtiste Sabrina neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op, stuur een e-mail naar sabrina.mattens@dietisteternat.be. Ik beschik over een betalende dropboxaccount waar alles goed beveiligd staat.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtiste Sabrina kunt u contact opnemen door een e-mail sturen naar sabrina.mattens@dietisteternat.be.
 
Voor de mobiele App heb je zelf alles in de hand:
Ga via de website naar je account en via het pijltje bij je naam, kan je doorklikken naar accountinstellingen.
Daar kan je in Persoonlijk, je schermnaam wijzigen, dus je kan perfect ollekebolleke gebruiken.
Bij Privacy heb je een optie om je echte naam of je schermnaam zichtbaar te maken.
Via de link emailsopties kan je zelf bepalen welke emails je zal ontvangen.
Indien vragen kan je mij contacteren